Wat is psychomotoriek?

De psychomotorische therapie richt zich voornamelijk op grove en fijn motorische problemen binnen de ontwikkeling van een kind. We gebruiken motoriek en bewegen als uitgangsbasis voor een verdere stimulatie van de ontwikkeling op zowel motorisch, cognitief als emotioneel vlak. Het welbevinden staat hierbij steeds centraal.

Wie kan er bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht voor problemen met:

  • Grove motoriek (coördinatie, balvaardigheid, evenwicht,…)
  • Fijne motoriek & bi-manuele vaardigheden
  • Schrijfmotoriek
  • Visueel-ruimtelijke vaardigheden
  • Lateralisatie en coördinatie
  • Relaxatie en lichaamsbesef
  • Executieve functies: aandacht, concentratie, werkhouding, structuur, plannen en organiseren
  • ADL-training

Daarnaast bieden wij ook Typ10 typlessen aan en leren we kinderen fietsen.

Werkwijze

Heeft uw kind een zorgvraag, dan kunt u steeds contact met ons opnemen na doorverwijzing van de huisarts, kinderarts, CLB of op eigen initiatief. Bij de eerste intake wordt gevraagd om een klevertje van de mutualiteit en het kinevoorschrift mee te brengen. Belangrijke informatie over de motorische ontwikkeling van uw kind wordt opgevraagd tijdens het eerste gesprek.

Tijdens het eerste consult brengen we de zorgvraag in beeld. Na een uitgebreide testafname wordt voor ieder kind een behandelplan op maat uitgewerkt. Deze gegevens worden in een verslag verwerkt en indien nodig tijdens een adviesgesprek met jullie besproken.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk of eventueel op school (in overleg met de directie). De frequentie van de therapieën wordt bepaald in onderling overleg en naar gelang de aard en ernst van de problematiek. Tijdens de vakantieperiodes lopen de therapieën door, maar op aangepaste tijdstippen.

Om u of uw kind kwalitatieve zorg te bieden wisselen we graag informatie uit met alle betrokken partijen. Dat gebeurt steeds met uw goedkeuring.

Terugbetaling en honoraria

Wij zijn geconventioneerde kinesitherapeuten en gebruiken de vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV. We werken enkel op voorschrift van de dokter. 

Elk kind heeft recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie op jaarbasis. Een courant voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten. Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling, die lager is dan voordien.

Indien blijkt, in samenspraak met uw (neuro)pediater, dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt/uw kind recht op een gewone terugbetaling van max. 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar.

De betaling gebeurt op maandelijkse basis via een overschrijving of Payconiq.

Voor diagnostiek en therapie kunt u terecht in onderstaande vestigingen:

Praktijk Dadizele

Ketenstraat 3

8890 Dadizele

Praktijk Zonnebeke

De Leege Kouter 2

8980 Zonnebeke

Praktijk Moorslede

Camille Coolsstraat 21

8890 Moorslede

Telefonisch kunt u ons bereiken op volgende nummers:

Logopedie
0485 51 58 44

Kinesitherapie-psychomotoriek
0476 96 20 29

Psychologie

0498 54 70 95

Ergotherapie

0471 18 02 40

© 2019 Groepspraktijk Via door jeffrey ontwerpt