Wat is logopedie?

Logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

 

Wie kan logopedie krijgen?

Kinderen of volwassenen met:

 • Taalvertraging/
  taalontwikkelingsstoornis
 • Articulatiestoornissen
 • Lees-, schrijf- en/of rekenmoeilijkheden: dyslexie, dysorthografie, dyscalcullie
 • Myofunctionele stoornissen: duimzuigen, habitueel mondademen, infantiel slikken
 • Neurologische spraak-, taal- en slikproblemen na een CVA, chirurgie of radiotherapie: afasie, dysartie, verbale apraxie, dysfagie
 • Stemstoornissen
 • Stotteren
 • Schisis
 • Gehoorstoornissen

Wanneer doe je beroep op een logopedist?

Wie kan er bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht met volgende zorgvragen:

 • Taal-, spraak- en slikproblemen na een hersenletsel (afasie, dysartrie, verbale apraxie, dysfagie)
 • Taal- en spraakontwikkelingsproblemen bij kinderen
 • Leerproblemen bij lezen, spellen en rekenen
 • Articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen
 • Afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, habitueel mondademen, foutief slikken)
 • Studiebegeleiding

Daarnaast is het ook mogelijk om volgende cursussen bij ons te volgen:

 • Typ10 typcursus
 • Cursus ouderbegeleiding voor ouders van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

Werkwijze

Heeft u of uw kind een zorgvraag, dan kunt u steeds op eigen initiatief of na doorverwijzing door een arts, de school, het CLB… contact met ons opnemen.

In een eerste persoonlijk gesprek brengen we de zorgvraag in beeld, overlopen we de werking van de praktijk en bespreken we de mogelijkheden tot terugbetaling van de mutualiteit.

Als de onderzoeken achter de rug zijn, worden de testgegevens verwerkt in een verslag en met u besproken tijdens het adviesgesprek.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk, aan huis (bij niet mobiele patiënten) of eventueel op school (in overleg met de directie). De frequentie van de therapieën wordt bepaald in onderling overleg en naar gelang de aard en ernst van de problematiek. Tijdens de vakantieperiodes lopen de therapieën door, maar op aangepaste tijdstippen.

Om u of uw kind kwalitatieve zorg te bieden wisselen we graag informatie uit met andere instanties. Dat gebeurt steeds met uw goedkeuring.

Terugbetaling en honoraria

Kinderen en volwassenen die lijden aan een specifieke aandoening of stoornis (bv. ontwikkelingsstoornissen o.v.v. taal, lezen, spelling of rekenen, neurogene spraak- en taalstoornissen na een hersenbeschadiging, gehoorproblemen, stotteren, stemproblemen…) kunnen een tegemoetkoming krijgen van de mutualiteit.

Om die terugbetaling te kunnen genieten moeten enkele documenten (medisch attest, logopedisch verslag, aanvraagformulier en eventueel een gehoortest en IQ-test) aan de mutualiteit bezorgd worden. Uw therapeut zal u bij deze stappen begeleiden.

De adviserend geneesheer bekijkt uw dossier. Indien hij niet akkoord gaat met terugbetaling kunt u meestal toch nog een terugbetaling verkrijgen via de aanvullende verzekering (bv. bij articulatieproblemen).

Het aantal beurten en de tarieven die terugbetaald worden variëren van mutualiteit tot mutualiteit.

Alle logopedisten werkzaam bij Via zijn geconventioneerd. Dat betekent dat zij zich houden aan de officiële RIZIV-tarieven.

Sinds 01/01/2021 zijn volgende honoraria en terugbetalingstarieven van kracht:

Honoraria Normale
tegemoetkoming
Remgeld Verhoogde
tegemoetkoming
Remgeld

Bilanzitting 30 min.

€ 33,16

€ 25,66
€ 7,50
€ 30,16
€ 3,00

Evolutiebilan:

€ 47,27
€ 36,27
€ 11,00
€ 42,77
€ 4,50

Sessie 30 min. praktijk

€ 28,33
€ 22,83
€ 5,50
€ 26,33
€ 2,00

Sessie 60 min. praktijk

€ 56,89
€ 45,89
€ 11,00
€ 52,39
€ 4,50

Sessie 30 min. school

€ 27,36
€ 21,36
€ 6,00
€ 25,36
€ 2,00

De betalingen gebeuren maandelijks. Aan het begin van elke nieuwe maand worden de facturen meegegeven, die kunnen cash of via overschrijving betaald worden.

Indien een gemaakte afspraak niet kan doorgaan, vragen we om dit minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Dit om een vlotte organisatie en maximale benutting van beschikbare therapietijd mogelijk te maken. Indien er niet verwittigd wordt (uitgezonderd gevallen van overmacht), zal deze beurt toch aangerekend worden zonder terugbetaling van de mutualiteit.

Voor diagnostiek en therapie kunt u terecht in onderstaande vestigingen:

Praktijk Dadizele

Ketenstraat 3

8890 Dadizele

Praktijk Zonnebeke

De Leege Kouter 2

8980 Zonnebeke

Praktijk Moorslede

Camille Coolsstraat 21

8890 Moorslede

Telefonisch kunt u ons bereiken op volgende nummers:

Logopedie
0485 51 58 44

Kinesitherapie-psychomotoriek
0476 96 20 29

Psychologie

0498 54 70 95

Ergotherapie

0471 18 02 40

© 2019 Groepspraktijk Via door jeffrey ontwerpt