Hallo, ik ben

In juni 1999 behaalde Katrien haar diploma Bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool. Na haar studies gaf ze therapie in groepspraktijken en in september 2003 vervoegde ze de praktijk van Anja in Zonnebeke.

Katrien staat in voor de behandeling van kinderen & volwassenen met articulatie-, taal-, leer- en stemproblemen en -stoornissen. Door regelmatig overleg met collega’s en heel wat bijscholingen (o.a. fonologische therapie volgens Hodson & Paden/Metaphon, de basiscursus OMFT, de rekenmethode RekenTrapperS, ouderbegeleiding Taalmaatjes en Typ10), is ze op de hoogte van nieuwe inzichten, behandelmethodes en didactisch materiaal.